Serveis i tarifes

[esp@ifleming]* a més de generar negoci dins de la pròpia comunitat mitjançant el desenvolupament de projectes fonamentats en la col·laboració, ofereix serveis de lloguer de taules de treball, sales de reunions, espais per a esdeveniments, serveis per a associacions, i sala de exposicions.

Així com els propis serveis que ofereixen els seus integrants com a professionals independents o empreses, i en particular tot el relacionat amb la gestió cultural

Espais de treball

Espais de reunió

Sales de Reunions:
Fins a 10 persones, 10€ hora o fracció
De 11 a 19 persones, 15€ hora o fracció
De 20 persones endevant 20€ hora o fracció

Hotel d’associacions

Visitau l’hotel

Altres Serveis 

Consultar